Image In de raadsvergadering van de deelgemeente Prins Alexander is besloten een structurele oplossing te zoeken voor de Groene Kikker. Het verkooppunt van versnaperingen De Groene Kikker, in Kinderboerderij de Blijde Wei, werd tot in 2003 bemand door mensen met een ID-baan. Na het vervallen van de regeling ontstond een tekort aan personele capaciteit. Met een motie in de deelraad van 29 november 2007, verzocht de SP het dagelijks bestuur met oplossingen te komen. Een proef met dove en 

autistische mensen onder begeleiding van het Amman College mislukte onlangs.

Portefeuillehouder Paulusma beloofde verder te zoeken naar nieuwe initiatieven. Een suggestie van GroenLinks om Stichting Orion daarvoor te benaderen neemt hij serieus. Raadsbreed bleek er steun te zijn voor een structurele oplossing van deze voorziening.

Bron: Postiljon Online 

 

23 mei 2008

PRINS ALEXANDER - De wegbezuinigde medewerkers van De Groene Kikker, de kantine bij de kinderboerderijDe Blijde Wei in Ommoord, worden bij wijze van proef vervangen door medewerkers van het Amman College. Deze zomer verrichten doven en autistische mensen onder professionele begeleiding werkzaamheden bij De Groene Kikker. Zij zijn elke woensdagmiddag en de donderdag aanwezig. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente is de proef begonnen naar aanleiding van een motie van GroenLinks en de SP. Daarin werd om een oplossing gevraagd voor het ontbreken van kantinepersoneel.

De Groene Kikker kampte met een tekort van enkele tienduizende euro’s, sinds in 2003 gesubsidieerde banen werden geschrapt. Daardoor verminderde ook de kantineopbrengst drastisch. Automaten brachten wel wat geld binnen, maar er bleef een tekort van 15.000 euro.

Sport en Recreatie had aanvankelijk tevergeefs aangeklopt bij Pameyer en het Albeda College. De proef duurt tot september.

Bron: AD