Image Wanneer belastingplichtigen een gehoorapparaat of andere hulpmiddelen in 2008 kopen en daardoor de drempel overschrijden, kunnen zij nog gebruik maken van de buitengewone uitgavenregeling voor ziektekosten. Beperking regeling buitengewone uitgaven. Per 1 januari 2008 is de buitengewone uitgavenregeling voor ziektekosten beperkt (zie: Buitengewone uitgaven ziekte en invaliditeit). Zo zijn in de aangifte IB 2008 zijn de  ­ (nominale) standaardpremie Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet niet meer aftrekbaar. Met ingang van 1 januari 2009 zal deze regeling volledig worden afgeschaft en worden vervangen door een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten (zie: Toeslag vervangt aftrek buitengewone zorgkosten). Zijn belastingplichtigen van plan een bril of andere hulpmiddelen aan te schaffen, adviseer hen dat dan nog in 2008 te doen!

Alle niet-vergoede kosten opvoeren


Door deze wetswijziging zijn uitgaven voor onder meer een gehoorapparaat in de aangifte IB 2009 niet langer aftrekbaar. Het kan voor particulieren dus gunstig(er) zijn om bijvoorbeeld een bril, lenzen, lenzenvloeistof, steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, rolstoel, krukken en rollator nog in 2008 aan te schaffen.
­
Deze uitgaven, voor zover ze niet worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij, kunnen in de aangifte IB 2008 als buitengewone uitgaven worden opgevoerd. Om voor de aftrek in aanmerking te komen, moeten de niet-vergoede uitgaven wel een drempelbedrag overschrijden. Dit drempelbedrag is per 1 januari 2008 verlaagd(zie: Drempels buitengewone uitgaven).

Voorbeeld


Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) tot € 6.999 is de drempel € 115 (in 2007: € 793).
Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) boven € 6.999 is de drempel 1,65% (in 2007: 11,5%) van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoongebonden aftrek).

Bron: Flynth Adviseurs / pleinplus.nl