Image Omrop Fryslân wil het nieuwsprogramma Hjoed vanaf november in het Nederlands ondertitelen voor doven en slechthorenden. Bewust is niet gekozen voor het Fries omdat veel doven die taal niet beheersen. De zender is in overleg met de Stichting Doven TV, die het werk tegen relatief geringe kosten kan doen, aldus adjunct-hoofdredacteur Rein Tolsma. Mogelijk springt

de provincie nog bij met subsidie.

De uitzending van zes uur 's avonds moet binnen twee uur worden vertaald, zodat de doelgroep dezelfde dag de ondertitels van Hjoed om acht uur kan lezen via Teletekstpagina 888. Nu wordt alleen het weekoverzicht ondertiteld.

Gebarentaal is de natuurlijke taal voor mensen die doof geboren worden. Door die taal leren ze vanaf hun derde jaar Nederlands op het doveninstituut. Friezen die op latere leeftijd doof of slechthorend zijn geworden beheersen het Fries meestal wel.

Met ingang van januari wil de Omrop ook verschillende edities van Hjoed van vijf, tien en ruim twintig minuten. Het langste bulletin wordt dan om zeven uur uitgezonden en biedt meer ruimte voor achtergronden en studiogesprekken.

Bron: Leeuwardercourant