Image AMSTERDAM - Het aantal leerlingen op speciale scholen is in twaalf jaar verdubbeld. In het schooljaar 2007/08 zaten 65.000 leerlingen op deze scholen voor kinderen met handicaps of stoornissen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag gemeld. In het voortgezet onderwijs voor speciale scholen, dat dit schooljaar door ruim 28.000 leerlingen werd gevolgd, was de toename nog groter. Het aantal leerlingen dat

basisonderwijs op speciale scholen volgde, nam in diezelfde periode met 55 procent toe tot ruim 36.000. Op deze scholen zijn jongens veruit in de meerderheid.

Sinds vijf jaar zijn de speciale scholen op basis van handicaps of stoornissen van de leerlingen verdeeld in vier clusters. Dit schooljaar gingen bijna 28.000 kinderen, naar een school voor leerlingen met een ernstige ontwikkelingsstoornis. De grootste groep in dit cluster zijn de zeer moeilijk opvoedbare jongens.

Daarnaast gingen er 27.000 kinderen naar een school voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Binnen dit cluster zijn de zeer moeilijk lerende jongens de grootste groep. Ook op de scholen voor leerlingen met hoor- of spraakproblemen zijn de jongens duidelijk in de meerderheid. Ruim 60 procent van de leerlingen op deze scholen heeft ernstige spraakmoeilijkheden. De overige zijn doof of slechthorend.

Bron: Telegraaf / DovenNieuws.eu