Image WOERDEN - Voor het eerst staat zwart op wit hoe mensen met een beperking ten tijde van een crisis in veiligheid gebracht kunnen worden in Woerden. Van de zesduizend inwoners die ouder zijn 65 jaar hebben vijftienhonderd de leeftijd van tachtig bereikt. Deze zijn vaak minder mobiel maar wonen wel (gedeeltelijk) zelfstandig. Het is zaak dat hulpdiensten weten waar zij

wonen. Hetzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Als de nood aan de man is moeten ook deze inwoners snel geëvacueerd worden.

De notitie 'Zelfredzaamheid mensen met een beperking' beschrijft de maatregelen die genomen kunnen worden door de mensen zelf én de hulpdiensten, om zo efficiënt mogelijk op te treden in geval van calamiteiten.

Vooral het Woerdense raadslid Yolan Koster-Drees, voorzitter van Progressief Woerden, heeft zich sterk gemaakt voor een beter inzicht in de situaties van mensen met een beperking. Zij zit zelf in een rolstoel. Een belangrijk uitgangspunt is volgens haar de eigen verantwoordelijkheid: ,,Je ziet vaak dat mensen denken dat de brandweer wel overal voor zorgt. Nee, iedereen moet goed voor zichzelf nagaan wat te doen bij een ramp.''

Natuurlijk is ook de expertise van hulpdiensten belangrijk. ,,Die kennis moet verbeterd worden. Ik heb in gesprekken met brandweermensen veel onbekendheid ervaren op het gebied van 'hoe ga je om met minder validen'. Dit is niet alleen in Woerden zo. Op verzoek van het ministerie van binnenlandse zaken startte Koster de website www.nietbangmaarvoorbereid.nl met tips over hoe te handelen in crisissituaties als er mensen met een beperking bij betrokken zijn.

Burgemeester Hans Schmidt van Woerden geeft aan dat in de toekomst maatregelen worden genomen om te zorgen dat genoemde doelgroepen zo min mogelijk risico lopen in geval van een crisis. Zo komt er een inventarisatie van deze zwakkere inwoners via wijkplatforms.

Ook aanvragen via de WMO zijn hierbij een goede ingang. De gemeente wil hier zelfs zo ver in gaan dat standaard een advies wordt gegeven over de brandveiligheid, als inwoners zich voor de WMO inschrijven. Dit advies leidt tot een afspraak voor controle op de woning.

Ook komen er in de toekomst grootschalige rampenoefeningen waarbij personen met een handicap meedoen. Voor blinden, slechtzienden en slechthorenden is het zaak dat hulpdiensten ook met deze mensen helder communiceren als een noodsituatie zich voordoet.

Bron: AD