Image LELYSTAD - Een spel- en therapiebad, een spelletjesbos en energievoorziening door zonnepanelen en een windmolen. En het mooiste: een vliegtuig als onderkomen. De tekeningen van de architect met de plannen voor de bouw van een eigen onderkomen van de Luchtscouts Vliegveld Lelystad zien er tiptop uit. "We moeten alleen nog kijken waar-ie gaat landen", zegt voorzitter Eric de Haan van Luchtscouts Vliegveld Lelystad. Want een locatie om de

tekeningen werkelijkheid te te laten worden, hebben de scouts nog niet. "We zijn aan het kijken naar de haalbaarheid van een accommodatie op de plek van de oude ANWB-camping in het Larserbos. Die zit links boven in het bos en wij kijken ook nog op een plek in de zuidoosthoek van het Larserbos", aldus De Haan.

Vandaag geven de luchtscouts een update van hun nieuwbouwplannen tijdens hun jaarlijkse Wash & Go, een scoutingevenement waar scouts uit heel Nederland op af komen om kennis te maken met luchtscouting. "Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat we een burgerinitiatief hebben ingediend bij de gemeente en daarvoor 40.000 euro hebben gekregen. We willen laten zien wat we tot nu toe met het geld gedaan hebben", verklaart De Haan.

Dat geld was voor het uitwerken van de plannen. De kosten voor de nieuwbouw schat de voorzitter op 2,5 miljoen euro. Dat is voor de realisatie van de accommodatie en omliggende sport- en spelvoorzieningen, maar in dat bedrag zitten ook de exploitatiekosten voor vijf jaar. Om het geld bij elkaar te krijgen, willen de scouts een zogenaamde club van duizend in het leven roepen. Het ideaalplan zou volgens De Haan zijn als duizend bedrijven 5000 euro geven, zodat er in elk geval voldoende kapitaal is. "De signalen die wij krijgen, is dat het haalbaar is. Buiten het feit dat het een ambitieus plan is, is er een accommodatie voor kinderen met een beperking nodig." Want op kinderen met een beperking willen de Lelystadse luchtscouts zich meer gaan richten. Zo volgt De Haan momenteel een cursus gebarentaal, zodat hij er ook kan zijn voor dove kinderen. Van de zestig leden van de Luchtscouts Vliegveld Lelystad, hebben er twaalf een beperking. Die vallen onder de Stichting Blauwe VogelsLelystad.

'Het vliegtuig' moet geschikt zijn voor mensen met een beperking. De Haan gaat voor het ITS-keurmerk, Internationaal Toegankelijkheids Symbool. Er moet een therapieruimte komen en overnachtingsmogelijkheden. De scouting wil de accommodatie ook beschikbaar stellen voor andere groepen. Het duurt nog wel even voordat het zover is, zegt De Haan. "In 2015, bij het tienjarig bestaan van onze vereniging, hopen we dat het klaar is."

luchtscouts.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: De Stentor