Image OSSENZIJL - Met het ondertekenen van een intentieverklaring spreken Staatsbosbeheer en de Stichting Exploitatie Groene Wensboot af alles in het werk te stellen om de Groene Wensboot en een botenhuis te realiseren. Het bekrachtigen van de samenwerking tussen beide partijen gebeurt morgenmiddag bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl. De fluisterboot voor mensen, die aan een rolstoel of bed gebonden zijn, is een idee van Monique ter Beeke uit Ossenzijl. Zij won hiermee de Groene Wens Actie, die deze krant en

GreenWish enkele jaren geleden samen hebben gehouden. Het doel van de actie was mensen met ideeën op het gebied van natuur en milieu te mobiliseren. Inmiddels maakt een groep enthousiaste mensen uit de regio zich samen met Monique ter Beeke sterk dat de Groene Wensboot er komt.

"De financiering voor de boot en het botenhuis is nog niet helemaal rond", zegt boswachter Egbert Beens. Omdat het project wordt gezien als een kans om de Kop van Overijssel beter toegankelijk te maken, wordt regionale bedrijven gevraagd financieel bij te dragen.

De Groene Wensboot gaat varen in Nationaal Park Weerribben- Wieden. De fluisterboot is geschikt voor gezinnen of vriendengroepen waarvan één of meerdere personen een fysieke beperking heeft. Het voor Nederland bijzondere project biedt een geschikte voorziening voor mensen met een motorische en/of zintuiglijke beperking, die in gezinsverband of met een vriendengroep willen recreëren in Noordwest-Overijssel. De voorzieningen zullen geschikt zijn voor mensen die slecht ter been zijn, mensen die aan een rolstoel of bed gebonden zijn en voor mensen die doof, blind of anderszins zintuiglijk beperkt zijn.

www.groenewensboot.nl

Bron: De Stentor