Image HATTEM - De leerlingen van de bovenbouw van basisschool de Zaaier gaan op donderdag 20 december extra lang naar school. De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 doen mee aan een lesmarathon om geld in te zamelen voor medeleerling Christian Colijn. Christian gaat na de kerstvakantie weer terug naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Zijn vader geeft daar les aan een opleiding voor dominees en zijn moeder doet vrijwilligerswerk voor drugsverslaafden. In Kiev gaat Christian naar een christelijke school. De leraren geven voornamelijk les aan kinderen van zendelingen uit de hele wereld. Een salaris krijgen de leraren niet, ze moeten zelf sponsors zoeken. De Kiev Christian Academy huurt een aantal lokalen van een school voor dove 

kinderen, maar eigenlijk is er veel te weinig ruimte. De school heeft twee jaar geleden met steun van een aantal christelijke Amerikaanse organisaties een stuk grond kunnen aankopen, waar binnenkort een nieuwe school gebouwd moet gaan worden.

De Zaaier wil graag een steentje bijdragen aan de nieuwbouw van de school en heeft daarom een lesmarathon georganiseerd. Die begint om half negen 's ochtends. Groep 6 heeft vervolgens les tot half negen 's avonds, groep 7 tot half tien en groep 8 houdt er pas om half elf mee op.

De kinderen zelf zijn erg enthousiast en druk bezig zoveel mogelijk sponsors te vinden. De opbrengst van de marathon wordt door een organisatie in Amerika verdubbeld. Naast de reguliere lessen staat de kinderen donderdag een verrassend programma te wachten, met ondermeer lessen Russisch, techniek, creatief bezig zijn en bewegen op muziek.

Bron: De Stentor