Image STAPHORST - De dove inwoners van Staphorst krijgen toch subsidie voor hun clubhuis in Hoogeveen. De gemeente weigerde dit eerst, omdat het met een nieuwe regeling heeft bepaald geen subsidies te verlenen voor organisaties en activiteiten die buiten de gemeentegrenzen plaatsvinden. Na een indringend gesprek tussen de doven en wethouder Hutten kwam de gemeente echter tot inkeer, waarna de bijdrage van

83 euro per dove inwoner de komende jaren gewaarborgd blijft. In het clubhuis van Stichting Welzijn Doven Drenthe komen de doven bij elkaar om te babbelen, te darten of andere activiteiten te ondernemen. Staphorst betaalt, net als andere gemeenten in Drenthe en de randgemeenten in Overijssel mee aan de kosten voor het clubhuis en haar activiteiten. SWDD vraagt aan elke gemeente een bedrag per dove deelnemer. De gemeente bepaalde enkele jaren geleden dat het geen subsidie meer verleent aan groepen van minder dan tien personen. Omdat de doven, zeven in totaal, uit een kleine groep bestaan vielen ze in eerste instantie buiten de boot. Dat lieten de doven niet zomaar over hun kant gaan, de groep kan immers niet zomaar worden uitgebreid. Een juriste werd zelfs in de arm genomen. Korte tijd later lag er een beroepschrift bij de rechtbank in Zwolle. De vraag of de gemeente Staphorst zomaar de subsidie aan SWDD mocht beëindigen zou aan de rechter worden voorgelegd. Maar voordat de, dure, rechtszaak gehouden zou worden wilden de doven eerst nog een gesprek met de gemeente als laatste lijmpoging, met succes.

" Ingrijpend", zo noemt wethouder Hutten het anderhalf uur durende gesprek tussen hem en de doven. "Met een gebarentolk konden zij hun standpunt duidelijk maken, maar meer nog ging het over doofheid in het algemeen. Over hun handicap en alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Ik merkte een enorme gedrevenheid. De doven in Staphorst zijn een bijzondere groep. Dat de gemeente hun subsidie zou afpakken maakte hen enorm strijdbaar. We hebben het verkeerd ingeschat, maar nu is het opgelost."

In eerste instantie zou er in 2008 nog een subsidie door de gemeente betaald worden, waarna de geldkraan in 2009 dichtgedraaid zou worden. "We beseffen nu dat het niet om zomaar wat activiteiten buiten Staphorst gaat. We hebben ook te maken met een zorgaspect. Voor doven is het enorm belangrijk om elkaar te ontmoeten om zo niet te vereenzamen. Dat realiseer ik me terdege."

Bron: De Stentor