Image Schagen -  De Burgemeester de Wilde school in Schagen slaat zijn vleugels uit naar Alkmaar en de Hoornse regio. In beide plaatsen worden nevenvestigingen geopend. De school wil het onderwijs aan kinderen met communicatieve problemen door slechthorendheid en of spraak/taalmoeilijkheden dichter bij huis brengen. Directeur Ton Jong licht toe: ,,Onze school bestaat al ruim dertig jaar en heeft een echte regiofunctie. De kinderen komen uit een groot gebied: de Noordgrens is de Cocksdorp op Texel en de Zuidgrens wordt gevormd door de lijn Castricum-Zeevang. In dit decennium is de school jaarlijks met meer dan 15 procent uitgebreid.''

,,Natuurlijk blijft het hart van het onderwijs in Schagen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat Schagen een belangrijke functie heeft als onderwijsstad voor haar voedingsgebied. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is voor kinderen met handicaps op andere gebiedom en, ook in Schagen onderwijs te gaan volgen. Dat zou betekenen dat kinderen minimaal hoeven te reizen en in een nabije omgeving het onderwijs krijgen dat zijn nodig hebben.'' In totaal bezoeken momenteel 250 kinderen de De Wildeschool.

Bron:  Noordhollands Dagblad