"Brieven van een dode"

brievenvaneendode
€ 26,20

Er cirkelen korte brieven in een vreemd taalgebruik rond nadat er een moord is gepleegd. Dit brengt veel onrust in de criminele wereld. Wat staat erin geschreven? Worden er bepaalde namen genoemd? De recherche kan uit het taalgebruik geen wijs worden. Alleen een dove vriend is bekend met dat ‘taaltje’, waardoor hij betrokken raakt bij het onderzoek. Ondanks de gesprekken met de recherche in spreek- en gebarentaal en gebruik van een doventolk, is het moeilijk om er achter te komen wie voor de moord verantwoordelijk is. InBrieven van een dodeword je als lezer meegenomen als detective om deze zaak op te lossen.