Het is één keer per maand op donderdagavond van 19:30 uur tot 21:30.

Bent u doof en komt u van buitenlandse afkomst ?

Wil je de Nederlandse taal leren welke door dove docenten in gebarentaal wordt gegeven en hoe alles gaat in de Nederlandse samenleving zoals:

 • het discussieren over de dagelijkse gebeurtenissen vanuit de kranten, dovennieuws, enz.
 • het bezoeken van de buiten-activiteiten o.a. musea, bibliotheek, gemeenteloketten, enz
 • het leren omgaan met de digitale contacten o.a. teksttelefoon, mailen, msnen, internetten, enz

Kom dan Cursus Nederlandse Taal voor Doven bij Swedoro volgen !

Inleiding

Stichting Welzijn Doven Rotterdam (SWeDoRo) heeft sinds 1997 een cursus voor dove allochtonen. Zij kunnen Nederlandse taal leren die gegeven wordt door dove docenten in Gebarentaal. De cursus wordt door SWeDoRo zelf gefinancierd.

De cursus is toegankelijk voor diegenen die geen of onvoldoende Nederlands hebben geleerd op een Nederlands school. In de praktijk betekent dat het vooral  dove allochtonen zijn die zich aanmelden bij SWeDoRo.

Waarom een allochtonencursus

Alles in de maatschappij draait het om communicatie en daar hebben doven erg veel moeite mee omdat ze niet kunnen horen. Dove allochtonen kunnen zich over het algemeen minder goed uitdrukken in het Nederlands (gesproken taal), maar er is wel communicatie aanwezig, namelijk de Gebarentaal. Echter de horende maatschappij begrijpt daar niets van. Bovendien leven dove allochtonen in drie culturen: hun eigen cultuur, Nederlands cultuur en dovencultuur.

Om een voorbeeld te geven: dove allochtonen worden door hun familie vaak als zielig en dom bestempeld en ze worden kort gehouden in hun zelfredzaamheid. Dit speelt sociale isolement van de dove in de hand.

Doordat er les wordt gegeven in Gebarentaal door een dove docent zijn er weinig communicatieproblemen en kunnen de dove allochtonen zich ook uiten en ontwikkelen. In de praktijk is gebleken dat dove allochtonen de docent zo vertrouwen dat ze met brieven voor bijvoorbeeld sociale dienst komen om uitleg te vragen en hoe ze moeten handelen. In het dovenontmoetingscentrum is ook een Bureau DSS aanwezig, dat is een maatschappelijke dienstverlening voor doven.

Waarom?

We willen de goede resultaten aan de dove allochtonen laten behalen.

 • dat ze uit hun isolement door willen breken
 • dat ze hun kennis vergroten/verbreden
 • dat ze hun eigen kwaliteiten en vaardigheden ontwikkelen en zichzelf er mee kunnen ontplooien
 • dat ze sociale contacten moeten/willen vergroten
 • dat hun zelfstandigheid/zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, zodat ze kunnen leren, wat in de maatschappij afspeelt
 • dat ze meer bewust moeten zijn over de positie van doven in de maatschappij
 • dat dovencultuur in het dovenontmoetingscentrum aanwezig is
 • dat ze na de les de gelegenheid hebben om gezellig bij de bijeenkomsten kunnen komen, bijv. gezellig kletsen, potje biljarten, tafelvoetballen, darten, enz.

Waarover? 

Binnen het programma van de cursus zijn er verschillende mogelijkheden aangeboden.
 1. Het gehele jaar door het leren van Nederlandse taal
 2. het leren beheersen van de Nederlandse Gebarentaal
 3. het discussieren over de dagelijkse gebeurtenissen vanuit de kranten, dovennieuws, enz.
 4. het bezoek aan de jaarlijkse Werelddovendag
 5. het bezoeken van de buiten-activiteiten o.a. musea, bibliotheek, gemeenteloketten, enz
 6. het bijwonen van de thema-avonden
 7. het organiseren van hun eigen interculturele activiteiten
 8. het leren omgaan met de digitale contacten o.a. teksttelefoon, mailen, msnen, internetten, enz
 9. het leren omgaan met de computer

Voor meer informatie mail naar info(at)swedoro.nl   (ivm spam (at) vervangen door "@")