Image De Stichting Centrale Huisartsen Posten Rijnmond (CHPR), Stichting Welzijn Doven
Rotterdam (SWEDORO) en MEE Rotterdam Rijnmond hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de huisartsenposten voor dove en/of slechthorende mensen.
Het was (tot nu toe) voor dove of slechthorenden lastig om

gebruik te maken van de mogelijkheden van de huisartsenposten omdat het eerste contact met de huisartsenpost altijd telefonisch moet zijn. In de praktijk betekende het dat iemand die doof of slechthorend is zelf geen contact kon opnemen met de huisartsenpost. Deze situatie werd door zowel patiënten die doof of slechthorend zijn als door de CHPR onwenselijk geacht.

Met ingang van het nieuwe jaar is gekozen voor een andere werkwijze De bereikbaarheid van de huisartsenposten voor doven of slechthorenden.

Met ingang van 10 januari 2007 zullen de locaties van de CHPR toegankelijk zijn voor doven en/of slechthorenden. Er zijn verschillende mogelijkheden
· Mensen die doof of slechthorend zijn kunnen rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost toegaan en worden daar geholpen
· Zij kunnen contact opnemen met de huisartsenpost via een teksttelefoon
· Zij kunnen via Internet chatten met de huisartsenpost
· Zij kunnen ook iemand anders voor zich laten bellen

Met name de mogelijkheid om via internet contact op te nemen met de huisartsenpost is nieuw en uniek in het land. Via de website van de centrale huisartsenpost wordt ingelogd en via ‘live chat’ kan contact gemaakt worden. Een ervaren doktersassistente zorgt er vervolgens voor dat de vraag terecht komt bij de huisartsenpost waar de eigen huisarts aan verbonden is; en vervolgens wordt de klacht bekeken en naar bevind van zaken gehandeld (voorlichting/advies afspraak op de huisartsenpost of huisbezoek door de arts)

De werkwijze van de huisartsenposten
De huisartsenpost is er voor dringende gevallen, d.w.z. klachten m.b.t de gezondheid waarmee niet gewacht kan worden tot de volgende dag of na het weekend. Dus alleen als er dringend een huisarts nodig is tussen 17.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens, in het weekend of tijdens de feestdagen, kan contact worden opgenomen met de huisartsenpost. De hulp vanuit de huisartsenpost kan bestaan uit voorlichting/advies, een recept een consult of een huisbezoek.
Een speciaal opgeleide assistente registreert de persoonsgegevens en beantwoordt als eerste de vragen. De assistente doet dit direct of na raadpleging van de dienstdoende arts.
Ook kan de assistente eventueel een bezoek aan de huisartsenpost of een huisbezoek aanbieden. Tijdens het huisbezoek wordt de arts vergezeld door een chauffeur, die de arts in ernstige situaties assisteert. De eigen huisarts wordt ingelicht over het contact van de patiënt met de huisartsenpost.

Voor informatie/contact:
Marianne Kalb Centrale huisartsenposten Rijnmond 010 2060300
of
Connie Mourits MEE Rotterdam Rijnmond 010 2821111