Swedoro (werkgroep Historie - voor dove oud leerlingen van Ammanstichting) heeft deze stolpersteinen geregeld samen met de Joodse Stichting.

In de verschillende wijken van Rotterdam liggen er al meer dan drie honderdStolpersteine (letterlijk struikelstenen). Dat wil zeggen dat het gedenktekens zijn.Op de stenen zijn in een messing plaatje de naam, geboortedatum, deportatiedatum enoverlijdensdatum en -plaats van oorlogsslachtoffers gestanst. Dat gebeurt vaak vóórde huizen van joodse bewoners, die tijdens de Tweede Wereldoorlog opgehaald werden.Eerst werden ze naar Westerbork vervoerd en vervolgens met de goederentreinen naarde concentratiekampen in Polen.

Op 25 en 26 april jl. zijn er dertig nieuwe Stolpersteine bijgekomen o.a. Benjamin
Israel, dove man van 38 jaar.

BENJAMIN ISRAEL, 38 jaar
Rotterdam, 9 december 1904 - Auschwitz, 28 februari 1943
Hij was een leerling van de Inrichting voor Doofstommenonderwijs te Rotterdam en
ging daar naar school van  13 maart 1911 t/m 1910/1911.
Zijn ouders waren Hartog Israel en Saartje Rippe.
Hij kwam uit het gezin van drie kinderen. Zijn twee zussen waren: Judith
Jacobs-Israel en Helena Israel. Hij woonde samen met zijn zus Helena op de
Noordsingel 68a Rotterdam.
Zijn zusters waren ook vermoord.

Op donderdagochtend 26 april jl. om 12:00 uur zijn er drie Stolpersteine voor
Benjamin Israel, zijn zus Helena Israel en zijn moeder Saartje Israel-Rippe in het
smalle trottoir vóór het woonhuis op de Noordsingel 68a te Rotterdam-Noord in het
bijzijn van het bestuur van de Joodse Stichting Loods 24 Rotterdam, grote familie
Israel , Jeannette Bosman en Frédy Blom-Wienands aangebracht. Er is ook een bloem
bijgelegd.
Het is een bijzondere ochtend met veel belangstelling geweest.
Het is voor de tweede keer gebeurd na de plaatsing van een Stolperstein voor Hans
Valk, joodse dove (1920-1943) op 23 februari 2016.