Er is een nieuwe mijlpaal gehaald. Want de nieuwe LED-verlichting en nieuwe plafond is nu geinstalleerd bij Swedoro. Ruim 20 vrijwilligers hebben in ruim 7 weekenden het hele gebouw voorzien van nieuwe verlichting en plafond. A.s. zondag worden de laatste dingetjes gedaan zoals de noodverlichting etc. De Helen Keller Stichting (HKS) heeft de nieuwe verlichting al uitgeprobeerd tijdens de laatste HKS-bijeenkomst en ze zijn er zeer tevreden over (zie foto). De voorzitter Ton Geers van HKS omschrijft het als volgt:

Tot onze grote droevenis is op zondag 3 april 2016 John Schwier overleden op 66-jarige leeftijd.

Toespraak welke door Bas Naaktgeboren is gehouden tijdens de begrafenis: 

Eerste plaats: gecondoleerd Anneke, kinderen, familie en vrienden. Op 9 april 1989 kwam John als vrijwilliger naar Swedoro om te helpen met de electra samen met Rudi Posthuma, Leo Hagendoorn en ik. Binnen een half jaar moest de electra gereed zijn i.v.m. de opening van het gebouw Swedoro op 23 september 1989. John heeft veel gedaan voor Swedoro als er storing was dan stond John dag en nacht klaar. En John regelde ook van alles zoals een andere vaatwasmachine voor de keuken. Hij regelde voor Sinterklaas bij Swedoro een oude brandweerauto met sirene, een witte paard en een oude auto (lelijke eend). John heeft in 2011 ook geholpen met de

Helaas is MEE Rotterdam gestopt met de Scholenproject. Met dit project werd op lagere scholen uitleg gegeven over hoe personen met een handicap kunnen leven en werken. Swedoro vindt het belangrijk dat de voorlichting door moet gaan over de Dovencultuur aan de lagere scholen. Zeker in het kader van Passend Onderwijs en dove kinderen met CI waarbij steeds meer dove kinderen naar de horende scholen gaan. Daarom heeft Swedoro besloten om met een aantal vrijwilligers dit project zelf op te pakken. We worden hierbij ondersteund door de Koninklijke Auris Groep. Het project is pas gestart en is nu al succesvol !

 Klik op "lees meer" om de krantenartikel te lezen over dit project.

Polikliniek voor doven en slechthorenden sluit PoliDOSH, polikliniek voor dove en slechthorende patiënten, houdt per 1 mei 2016 op te bestaan. Er zijn niet voldoende patiënten om de kliniek rendabel te houden, wat wel een voorwaarde was van de zorgverzekeraar. PoliDOSH opende in 2014, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Boxtel. Uit onderzoek bleek veel miscommunicatie te ontstaan tussen doven en slechthorenden en zorgverleners tijdens de reguliere medische zorg. De arts begreep bijvoorbeeld niet goed wat de klachten waren of er was soms geen tolk gebarentaal aanwezig bij het gesprek. Bovendien lag het spreektempo van de arts vaak zo hoog dat het mede door de medische termen niet meer te volgen was voor de dove patiënt. PoliDOSH sluit per 1 mei, nieuwe afspraken kunnen niet meer gemaakt worden. Onderzocht wordt of de website in aangepaste vorm in de lucht gehouden kan worden, zodat dove en slechthorende mensen toch goed geïnformeerd kunnen worden over medische problemen.

Zie wesbite PoliDOSH

Het bestuur van Swedoro heeft diverse signalen ontvangen dat er verschillende personen zijn benaderd (en onder druk zijn gezet) door ACN en hierdoor in de problemen zijn geraakt. Dat vinden we een zeer kwalijke zaak omdat hierdoor ACN misbruik maakt van de kwestbare positie van een aantal doven en slechthorenden.
Dus als je benaderd wordt door ACN wees dan goed op je hoede (goed opletten op jezelf) en overleg met je familie en vrienden. Ga nooit zomaar iets tekenen !
Om vertegenwoordiger te worden moet je eerst EUR 500,- neerleggen, dan mag je pas verkopen. Er zit een bepaald (piramide-achtig) systeem achter. Daarbij komt ook nog dat alle kosten die je hiermee maakt niet worden vergoed (dus: reiskosten, belkosten, zaalhuur, etc.). Als je vertegenwoordiger wilt blijven, moet je EUR 177,- per jaar blijven betalen. Kortom; ga niet in zee met ACN, koop hun producten niet en word geen vertegenwoordiger van hun.Er er worden door ACN mooie en valse beloftes gemaakt. Dus trap er niet in !Als je een uitkering hebt (zoals Wajong of WW) dan moet je deze inkomsten opgeven en anders loop je grote risico dat je een zware boete krijgt.
Zie volgende links van Radar, Viva en Revu over ACN:

Begin maart 2016 gaan de Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), Stichting Plotsdoven en Nederlandse Dove Jongeren (NDJ) samen als federatie verder, onder de naam Stichting Divers Doof. In totaal zijn er circa 100.000 mensen in ons land die doof, plots/laat doof of zeer ernstig slechthorend zijn. Om hun belangen nog beter te behartigen, hebben deze drie organisaties Divers Doof opgericht. Het federatiebestuur zal uit vertegenwoordigers van de drie organisaties bestaan, met daarnaast een onafhankelijke voorzitter.
Vanuit de FODOK is Map van der Wilden vertegenwoordiger, vanuit Stichting Plotsdoven is dit Gerard de Vijlder en vanuit NDJ zal Milthon Boldewijn de organisatie vertegenwoordigen.
De onafhankelijke voorzitter is Kees Knol, bestuurder van de GGMD. Kees Knol heeft ruime ervaring met de doelgroep en achterban van Divers Doof. De voorzitter stimuleert de samenwerking en geeft samen met de