Image R.D.V. Amman is een Doven contact- en ontspanningsvereniging voor jong en oud.

Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis en naar hun activiteiten ?

Lees verder om het te lezen.

 

 

Doven Contact-en Ontspannings vereniging voor jong en oud,

die zich nog steeds jong voelt.

Opgericht: 1 April 1915 en aangesloten bij SWeDoRo te Rotterdam

Kamer van Koophandel nr.4342983

 

De naam ’’AMMAN” komt van Dr. Johan Conrad Amman, de voorvader van het Nederlandse spreekonderwijs aan doven.

Deze Zwitserse arts leefde van 1669 tot 1724 en werd vooral beroemd door zijn werk met rijke dove kinderen in Amsterdam (1711-1724).

Hij schreef daarover in het Latijn het boek met de titel ’’Surdus Loguens”

(de dove sprekende). Hij schrijft daarin over zijn spreek- en opvoed methoden voor de dove kinderen.

Deze methoden kunnen gezien worden als het voorwerk voor het onderwijs aan dove kinderen, inclusief het spreekonderwijs, zoals dat in Rotterdam werd onderwezen.

Vlak voor de eerste wereldoorlog hadden de doven in Rotterdam de andere doven

opgetrommeld en met een regelmaat van 1 á 2 x per week kwam men bij elkaar in cafés of soms in een speciaal daarvoor afgehuurd zaaltje.

Daar werd gebiljart, gekaart en konden er gezellig met elkaar gepraat worden.

 

Toen besloten de doven om een club in Rotterdam op te richten en in de 1e wereld oorlogstijd hebben ze dan ook op,

1 april 1915 de oudste dovenclub opgericht.

Deze heette: Rotterdamse Doven Vereniging ’’AMMAN”

 

En in de 2e wereld oorlog werden in het centrum van Rotterdam door Duitsers zwaar gebombardeerd, maar ook 5-jaren bezetting hadden de nodige gevolgen.

Alleen al omdat een deel van het bestuur en leden van de vereniging uit joodse leden bestond.

 

In 1941 mochten zij volgens verordening der Duitse overheid geen lid van’’AMMAN” meer blijven. Ook mochten ze geen bijeenkomsten meer bezoeken.

Het bestuur trachten in het begin nog het contact met joden te behouden.

In de laatste oorlogsjaren lukte dat niet meer. De joden zijn allen weggevoerd, helaas is geen van de joodse leden teruggekeerd uit de concentratiekampen van Hitler Duitsland.

 

Leden die de dood vonden als rechtstreeks gevolg van de tweede wereldoorlog.

 

A)  Joodse Slachtoffers van de Concentratie-kampen:

      Dhr. Van Dalen,  Dhr. en Mevr. Eliazar en dochter Sarah,  

      Dhr. en Mevr. Lavino,  David Lagrand,  Dhr. en Mevr. Dubrowsky- 

      Dasberg en de 2 kinderen,

      Dhr. en Mevr. Dasberg en zoon Sjakie,  Dhr. v.d. Waal.

 

B)  Gestorven aan Hongeroedeem:

      Dhr. Jacob Elshout Visser,   Schaakgrootmeester van Rotterdam 

      Dhr. Weenink en de anderen…....

 

Na verloop van moeilijke tijd werd de vereniging steeds gezelliger, je kon er beter communiceren en je vroegere klasgenoten en je oude vrienden ontmoeten die je lang niet meer gezien hebt.

Op dit moment komen de doven van alle kanten, ook van buiten de stad naar R.D.V.AMMAN. Hier kunnen ze allerlei dingen doen zoals bijvoorbeeld klaverjassen, dammen, bingo’s, rummicuppen, sjoelen, babbelen, feesten en uitstapjes maken of gewoon met elkaar van gedachten wisselen. Er zijn geen verplichtingen.

Men kan bijvoorbeeld ook gezellig aan de bar zitten. Het is een neutrale vereniging. Zowel in religiositeit of niet en ook wel of niet in het sport zijn altijd welkom.

 

De bijeenkomsten zijn 1 x per maand, meestal op de 3e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 18.00 uur in het Doven Ontmoeting Centrum ’’SWeDoRo” aan de Michelangelostraat 46, te Rotterdam. ( nabij metro station ’’Prinsenlaan”).

Dit tijdstip is prettig voor allemaal, dan hoeft men niet ’s avonds laat in het donker naar huis te gaan.

Ook doven, met of zonder kinderen, mannen en vrouwen, willen graag veilig en op tijd thuis komen.

Wij, de leden van R.D.V.AMMAN, hopen dat wij zo ook de komende jaren door kunnen gaan met deze gezellige bijeenkomsten en bezigheden.


Wilt u Lid worden.

U kunt contact opnemen met secr.  H. Sarfaty of brief posten tenname van

R.D.V.AMMAN   Michelangelostraat 46  3066NM  Rotterdam.  

Voor meer informatie zie www.rdv-amman.nl 

Bron: R.D.V. Amman