Image Wat doet het DOHK? (Dove Ouders - Horende Kinderen)

Dove ouders hebben, ook vanuit hun eigen jeugd, weinig informatie over opvoeding. Veel doven zijn in internaten opgevoed en hebben aldus weinig inzicht in het "normale" gezinsleven. Eenmaal zelf ouder zijn er weinig mogelijkheden zich te identificeren met andere ouders. Dit enerzijds vanwege het gebrek aan, voor hen toegankelijke, informatie vanuit de media. Anderzijds omdat veel ouders bang zijn te falen en hierdoor niet met andere (dove) ouders durven te spreken over hun problemen met de opvoeding. Wanneer zij dove kinderen hebben krijgen zij begeleiding vanuit de school van het kind. Hebben zij echter horende kinderen (zoals gezegd in 90% van de gevallen) wordt er geen begeleiding aangeboden. Het kind is immers niet gehandicapt. De problemen en vragen die het opvoeden van een horend kind op kunnen roepen zullen echter veel groter zijn dan wanneer dove ouders een doof kind hebben. We kunnen hierbij aan een scala van zaken denken, hieronder genoemd.

Knelpunten bij opvoeding van horende kinderen door dove ouders

- taal en spraak; een zorg die veel dove ouders hebben is of hun kinderen wel goed zullen leren spreken. Er is echter gebleken dat alle horende kinderen van dove ouders de Nederlandse taal goed leren beheersen. Echter wanneer de dove ouders hun kinder(eren) niet tweetalig opvoeden, kunnen er grote problemen ontstaan; op zekere leeftijd zullen ouder en kind niet meer in staat zijn op natuurlijke wijze met elkaar te communiceren. Het kind zal zich tot anderen wenden (lees horenden) voor conversatie, vragen, problemen.
- communicatie binnen het gezin; wanneer ouders meerdere horende kinderen hebben zullen zij niet altijd kunnen volgen waar de kinderen het over hebben wanneer deze in gesproken Nederlands met elkaar communiceren. Wanneer de kinderen ruzie hebben kunnen de ouders niet of moeilijk nagaan waar de oorzaak lag. Ouders krijgen hierdoor het gevoel grip op hun kinderen te verliezen.
- afhankelijkheid; wanneer ouders het kind te veel betrekken bij het regelen van zaken, zoals het voeren van telefoongesprekken, zakelijke correspondentie en het "tolken" bij contacten met de horende buitenwereld kan er een "machtsverschuiving" binnen het gezin plaatsvinden. De ouders worden afhankelijk van het kind, het kind wordt te vroeg zelfstandig.
- identificatie; veel horende kinderen van dove ouders ervaren identificatieproblemen; zij voelen zich doof, maar zijn horend. Het op volwassen leeftijd zoeken naar hulpverlening is moeilijk. Bij hulpverleners van reguliere instanties voor doven kunnen zij niet terecht omdat zij niet tot de doelgroep behoren.
- de horende wereld; bij horende familieleden, hulpverleners en andere horende mensen in de omgeving van het gezin leeft nogal eens het idee dat dove ouders geen goede opvoeders zijn. Ouders moeten vervolgens lijdelijk toezien hoe anderen zich ongevraagd met de opvoeding bemoeien.

Wat doet het DOHK?

Dove Ouders van Horende Kinderen heeft ten doel de behartiging van de belangen van dove ouders en hun kinderen in die gevallen waarin een gezamenlijk optreden van de in de DOHK vertegenwoordige groeperingen gewenst is.
In de eerste plaats wil DOHK dove ouders in de gelegenheid stellen ander dove ouders te ontmoeten in hun vrije tijd, met als uiteindelijk doel uitwisseling van hun ervaringen in het belang van hun kinderen. Al jaren werden onderwijzers, deskundigen, wetenschappers geraadpleegd om ouders van dove kinderen te kunnen ondersteunen, en wat is er voor de dove ouders en hun kinderen?
- DOHK streeft door het geven van adviezen en ondersteuning aan dove ouders naar harmonisatie, integratie en emancipatie van deze ouders in hun eigen leefomgeving.
- Het beleid van DOHK is gericht op contacten te onderhouden met FODOK (Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen), de ouderraad van voorheen het RMI, de huidige Dr. Polanoschool te Rotterdam het stimuleren en initiƫren van onderzoeken en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal.

Activiteiten

Tot de activiteiten van de DOHK behoren:
- Het geven van voorlichting aan dove ouders en derden omtrent onderwijs, opvoeding en begeleiding van horende kinderen en de rol die de dove ouders daarin kunnen vervullen.
- Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal
- Het organiseren van thema-avonden (vier keer per jaar) voor dove ouders
- Het stimuleren en motiveren om dove ouders deel te laten nemen aan de praatgroepen

Thema "opvoeden" 2007 Swedoro-bDDS succes !

Eind 2007 zijn er vijf thema-avonden "Opvoeden" geweest welke georganiseerd is door Bureau DDS en stichting Swedoro. Klik hier om de reacties te lezen van enkele cursisten hoe ze deze thema-avonden hebben ervaren. Wilt u meer informatie over de thema "Opvoeden" neem dan contact op met Vorming&Educatie (klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om te mailen).

Voor vragen en informatie over DOHK kunt u contact opnemen met Heddy de Man-Wolff (per E-mail, klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)